Оформлення спадщини

Відкриття, ведення спадкової справи, видача свідоцтва про право на спадщину

Вартість: 1000 гривень (відкриття та ведення спадкової справи), 2500-3000 гривень (видача одного свідоцтва про право на спадщину, державна реєстрація майна за новим власником).

Податки, збори: в момент оформлення спадщини жодні податки не сплачуються, особа, яка набула право на спадщину, повинна врахувати його при подачі щорічної декларації. Податки не стягуються взагалі при спадкуванні за найближчими родичами (батьками, дітьми, чоловіком або дружиною); для інших – 5%; для іноземців – 15 або 17%.

Присутність: спадкоємця.

 

Документи, необхідні для оформлення спадщини:

 

  • свідоцтво про смерть, довідка про причину смерті;
  • довідка про останнє місце реєстрації померлого (видається ЖЕКом або ОСББ);
  • довідка форми №3 (видається ЖЕКом або ОСББ);
  • паспорти, податкові номери спадкоємців;
  • заповіт (при наявності);
  • документи, що підтверджують родинні відносини (наприклад: свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження тощо);
  • документи, що підтверджують право власності на майно;
  • експертна оцінка майна (якщо спадкується нерухоме майно).